AVGEEK

Francuska uvodi zabranu za dio domaćih letova u sklopu domaćih i EU zelenih politika

Kako prenose brojni svjetski mediji, uključujući i francuski Le Monde, Francuska je odlučila uvesti zabranu domaćih letova u sklopu zelenih politika, a kako bi se smanjila emisija stakleničkih plinova.

<strong>Francuska uvodi zabranu za dio domaćih letova u sklopu domaćih i EU zelenih politika</strong>

Navedena zabrana bi trebala imati ograničen učinak na domaći zračni promet u Francuskoj, budući da će utjecati na 1 od 40 linija.

Prvotni plan i ambicija predstavljena od građanske inicijative Convention Citoyenne pour le Climat bila je ukinuti sve domaće letove za koje postoji alternativa putovanja vlakom koje traje manje od 4 sata. Nakon daljnjih pregovora odlučeno je da će se zabrana odnositi na određene linije za koje postoji alternativa putovanja vlakom koje traje manje od 2 sata i 30 minuta. Predmetna zabrana će se konkretno primjenjivati na 3 linije:

  • Pariz (Orly) – Bordeaux
  • Pariz (Orly) – Lyon
  • Pariz (Orly) – Nantes

Dodatne 3 linije su ipak izuzete od zabrane, budući da nije postojala odgovarajuća alternativa putovanja vlakom:

  • Pariz (Charles de Gaulle) – Rennes
  • Pariz (Charles de Gaulle) – Lyon
  • Lyon – Marseille

Iako i za navedene 3 linije postoji alternativa putovanja vlakom ipak frekvencija vlakova i ustaljeni raspored vožnje nisu dovoljno dobro organizirani kako bi putnicima omogućili rane jutarnje dolaske i povratke u večernjim terminima. Bitno je napomenuti kako predmetna zabrana letenja neće utjecati na konekcijske letove u navedenim zračnim lukama.

Zabrane su uvede kao dio francuskog klimatskog zakona (2021. godina), a temeljem građanske inicijative Convention Citoyenne pour le Climat. Francuska je za provedbu zakona ranije dobila i zeleno svjetlo Europske komisije.

Inače EU je postavila ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova kojima želi postići klimatsku neutralnost do 2050. godine. Taj je cilj, zajedno s privremenim ciljem smanjenja emisija za 55 posto do 2030. godine, postavljen u Europskom zakonu o klimi.

Jedna od mnogih inicijativa EU-a za postizanje navedenih ciljeva je i Uredba o raspodjeli tereta koja se ažurira kao dio zakonodavnog paketa “Spremni za 55%”.

Uredba o raspodjeli tereta postavlja obvezujuće ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova za svaku zemlju EU-a u sektorima koji nisu pokriveni sustavom trgovanja emisijama, kao što su promet, poljoprivreda, zgrade i gospodarenje otpadom. Ovi sektori stvaraju većinu stakleničkih plinova u EU-u (oko 60 posto ukupnih emisija EU-a).

Parlament je 14. ožujka 2023. glasovao za podizanje granica za smanjenje stakleničkih plinova do 2030. s 30 na 40 posto u usporedbi s razinama iz 2005. godine.

Sve države članice, uključujući i Republiku Hrvatsku, moraju smanjiti emisije stakleničkih plinova između 10 i 50 posto. Postavljeni nacionalni ciljevi ovise o bruto domaćem proizvodu po stanovniku svake zemlje i razini isplativosti. Osim toga, zemlje EU-a neće smjeti premašiti utvrđeni okvir godišnje emisije.

Država članicaPrethodni cilj za 2030. u odnosu na 2005. godinuNovi cilj za 2030. u odnosu na 2005. godinu
Luksemburg-40%-50%
Švedska-40%-50%
Danska-39%-50%
Finska-39%-50%
Njemačka-38%-50%
Francuska-37%-47.5%
Nizozemska-36%-48%
Austrija-36%-48%
Belgija-35%-47%
Italija-33%-43.7%
Irska-30%-42%
Španjolska-26%-37.7%
Cipar-24%-32%
Malta-19%-19%
Portugal-17%-28.7%
Grčka-16%-22.7%
Slovenija-15%-27%
Češka-14%-26%
Estonija-13%-24%
Slovačka-12%-22.7%
Litva-9%-21%
Poljska-7%-17.7%
Hrvatska-7%-16.7%
Mađarska-7%-18.7%
Latvija-6%-17%
Rumunjska-2%-12.7%
Bugarska0%-10%

Dodaj komentar

Pritisnite ovdje da bi ostavili komentar