NOVOSTI

Usvojeno Godišnje izvješće o radu te Financijsko izvješće Agencije za civilno zrakoplovstvo za 2023. godinu

Vijeće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo prihvatilo je Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, za 2023. godinu na 17. Sjednici (poveznica na Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo).

Usvojeno Godišnje izvješće o radu te Financijsko izvješće Agencije za civilno zrakoplovstvo za 2023. godinu
Photo: Jacques Le Gall

Poslovi sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa su u prošloj godini bili prioritetni poslovi Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Agencija je u prošloj godini izvršila ukupno 677 nadzora sigurnosti i zaštite civilno – zračnog prometa.

Certifikacija zrakoplovnih subjekata i licenciranje zrakoplovnog osoblja tijekom 2023. godine odvijali su se u skladu s potrebama i zahtjevima stranaka.

Zbog sve veće potrebe i globalnog značaja Agencija je provodila i posebne aktivnosti u području zaštite civilno – zračnog prometa.

Tijekom prošle godine zaprimljeno je i riješeno ukupno 690 zahtjeva, za odobrenjem letova u Republici Hrvatskoj.

Agencija je obavljala i brojne ostale poslove iz svoje nadležnosti, kao i suradnju s domaćim i inozemnim nadležnim tijelima.

Temeljem počinjenih prekršaja iz Zakona o zračnom prometu, kao i nesukladnosti utvrđenih tijekom provođenja inspekcijskih nadzora, Agencija je tijekom 2023. godine pokrenula 16 prekršajnih postupaka te izrekla ukupno 23 administrativne mjere.

Dodaj komentar

Pritisnite ovdje da bi ostavili komentar