AVGEEK

Prijava na let (CHECK-IN)

Prijava na let ili preuzet engleski pojam check-in, standardni je dio procedure prilikom putovanja zrakoplovom i zapravo označuje početak svakog putovanja zrakoplovom. Kako izgleda sam proces, koje su razlike u prijavi na let s obzirom na dostupne opcije te zašto je bolje obaviti klasični check-in na šalteru, otkrivamo u nastavku ovog članka.

<strong>Prijava na let (CHECK-IN)</strong>
Photo: Zagreb Airport

Po dolasku u zračnu luku, na ulasku u terminal za odlaske, potrebno je na velikim (ili nešto manjim) ekranima pronaći svoj let i provjeriti na kojim šalterima se obavlja prijava za destinaciju prema kojoj ste krenuli.

Prijava na let obavlja se u zračnoj luci i dostupna je od 3 do sat vremena prije zakazanog polijetanja zrakoplova, ovisno o internim procedurama kompanije, vrsti leta (redovni ili charter), te o tome je li let međunarodni ili domaći. Standardno je pravilo da je za pravovremenu prijavu na let potrebno biti u zračnoj luci 90 minuta prije domaćeg leta, te 120 prije međunarodnog.

Prijava na let danas je moguća na više načina:

  • Klasična prijava na šalteru u zračnoj luci,
  • Putem mobilnih uređaja odnosno aplikacija aviokompanija,
  • Na web stranicama aviokompanije kojom putujete,
  • Na kiosku u zračnoj luci.

Klasična prijava na let na šalteru u zračnoj luci bila je, naravno, dugo vremena jedina opcija za prijavu na let. S razvojem tehnologije došlo je i do uvođenja novih mogućnosti prijave na let (gore spomenutih), no klasična prijava na šalteru i dalje je dostupna u gotovo svim zračnim lukama.

U pravilu, aviokompanije dogovaraju sa zračnom lukom i ground handling kompanijom broj šaltera i agenata na svakom letu koji će biti otvoren za check-in, uglavnom se brojke određuju na način da na 50 putnika ide jedan šalter za prijavu, pri tome se gotovo uvijek dodaje jedan šalter u slučaju da aviokompanija ima prvu (first) klasu, te jedan za poslovnu (business) klasu. Ukupan broj putnika iz ekonomske klase dijeli se sa 50 te se sukladno dobivenoj brojci dodjeljuje broj šaltera odnosno agenata koji će biti raspoloživ za određeni let.

Prije otvaranja samog check-ina, djelatnici će pripremiti sve potrebne materijale aviokompanije, ulogirati se u sustav u kojem će odraditi prijavu putnika i njihove prtljage na let, te se upoznati s booking statusom i određenim specifičnostima (pritom mislimo na transferne putnike, određene kategorije poput putnika s smanjenom pokretljivošću, trudnica, djece koja putuju sama i sl.). Supervisori ili predstavnici aviokompanije odradit će također briefing djelatnika prije otvaranja check-ina, kako bi bili sigurni da su svi spremni za posao koji ih čeka.

Jednom kada se otvore šalteri, djelatnici zračne luke uzimaju osobne podatke i dokumente putnika, “provlače” ih kroz sustav i time unose sve podatke, dodaju putničku prtljagu i prijavljuju ju do vašeg odredišta. Ono što uglavnom nije moguće online ili na kiosku, putnici na check-inu mogu dobiti bolje sjedalo. Naime, ona “bolja” sjedala, poput sjedala s više prostora za noge u izlazu za slučaj opasnosti, neće biti dostupna za odabir na kiosku ili internetu, isključivo iz razloga što na istima moraju biti smješteni putnici koji ni na koji način neće ugroziti sigurnost leta, te putnici koji će u slučaju potrebe moći brzo odreagirati u novonastaloj situaciji. Takva sjedala uglavnom nestanu u roku od 10-tak minuta nakon otvaranja šaltera za prijavu na let pa imajte to na umu ako idete na dugi put i želite bolje sjedalo za sebe. Agent će vam predati vaše dokumente i boarding pass te je za vas ovaj proces završen.

Prijava na let putem mobilnih aplikacija ili online na web stranici aviokompanije je svakako komfornija, omogućuje vam da u zračnu luku ne morate doći sat ili više prije planiranog polijetanja zrakoplova, s obzirom da ste proces prijave već odradili te imate svoj boarding pass na mobilnom uređaju, mailu ili ste ga pak ispisali.

Ovo je poprilično dobra opcija za česte putnike, one umorne od gužvi i čekanja u redovima, koji u zračnu luku dolaze netom pred početak boardinga te koji kroz zonu prijave na let samo prolaze s obzirom na to da svoj boarding pass već imaju u nekom od ranije spomenutih oblika. U slučaju da imate prtljagu koju morate predati na šalteru, ako ste obavili check-in kod kuće, time ste si dodatno skratili vrijeme s obzirom na to da danas gotovo sve aviokompanije imaju poseban šalter za predaju prtljage (drop off) gdje su redovi znatno kraći te ćete tu proceduru obaviti u manje od minute. Nedostatak ovog procesa jest to što odabir boljeg sjedala (barem ne bez nadoplate) neće biti moguć.

Kod prijave na let na kiosku u zračnoj luci zapravo ćete sve obaviti sami. Skenirati ćete svoju osobnu ili putovnicu, potvrditi unesene podatke te odabrati sjedalo. U ovom slučaju sjedala dostupna prilikom prijave na let na kiosku biti će ista ona koja su trenutno dostupna i na klasičnom check-in šalteru, uz razliku da, ako postoje blokirana sjedala, ista nećete vidjeti, dok će agent na šalteru moći deblokirati isto i dodijeliti vam ga.

U hrvatskim zračnim lukama u upotrebi nisu kiosci koji sami printaju i naljepnicu (bag tag) za putničku prtljagu, već ćete morati otići na ranije spomenuti šalter za predaju prtljage (drop off) i ondje istu predati, pa na određen način radite dupli posao.

Ove se spomenute činjenice uglavnom odnose na prijevoz velikim, klasičnim aviokompanijama. Kod određenih niskotarifnih prijevoznika, npr. kod Ryanaira, ako ne odradite prijavu na let online, dodatno ćete platiti prijavu na let u zračnoj luci (čak 480 kuna!), a ako ste se prijavili na let no niste isprintali boarding pass ili ga nemate u digitalnom obliku, printanje u zračnoj luci koštat će vas 175 kuna. Realno, često se dogodi da putničku kartu kupite za manji iznos od onog kojeg bi morali platiti za check-in u zračnoj luci!

Kako smo naveli na početku ovog teksta, proces prijave na let na određeni način predstavlja početak putovanja za samog putnika, dok je za djelatnike zračne luke i aviokompanije to prvi susret sa putnicima prilikom čega treba ustanoviti da su svi spremni za putovanje odnosno (fit to fly) te da ne postoji nikakva ugroza za nadolazeći let.

Dodaj komentar

Pritisnite ovdje da bi ostavili komentar